Energiegebruik bij De Groene Geer

Op een boerderij als De Groene Geer wordt veel energie gebruikt. Natuurlijk proberen we daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.
Maar liefst 264 zonnepanelen zorgen vanaf 2012 voor onze duurzame elektriciteit. Daarnaast maken we het water waarmee we de melkinstallatie reinigen warm door middel van een zonneboiler met twee collectoren.
De warme melk wordt voorgekoeld met koud bronwater. Daarna gaat de lauwe melk in een ijsbanktank. De warmte die daarbij vrijkomt gebruiken we om warm water voor de kampeerders te maken.
Verder maken we gebruik van enegiezuinige LEDlampen in de winkel en in de stallen.

close